עתירה בגין תעמולת בחירות אסורה הוגשה ליו"ר ועדת הבחירות האזורית. על הפרק: חוברות שחולקו בבתי כנסת המהללות לכאורה את ראש העירייה וממלא מקומו, שלטים המזמינים תושבים לאירועים וחתומים על ידי בכר ותמונתו בעמוד הפייסבוק העירוני לרגל תוכנית רדיו שבה התארח.
בכר | צילום: קובי קואנקסבכר | צילום: קובי קואנקס
בכר | צילום: קובי קואנקס
(בכר | צילום: קובי קואנקס)
בלב העתירה חוק הבחירות האוסר שימוש במשאבי עירייה לצורך תעמולת בחירות. העותר הציג בפני יו"ר ועדת הבחירות פרסומים שונים, רובם מופנים לציבור הדתי והחרדי, שלטענתו מהווים תעמולת בחירות.
הראשונה היא חוברת שלפי שמואלי מייצרת רושם של פרסום אינפורמטיבי, החתומה על ידי מ"מ ראש העירייה רפאל ברנז, הנפתחת כך: "אחרי שנה של עבודה קשה מחזירים עטרה ליושנה בשכונת עמידר". בהמשך מצוינת רשימת הישגים (מספר תלמידים במוסדות תורניים חדשים וכו') ונכתב: "ואנחנו רק באמצע הדרך".
שמואלי | צילום: קובי קואנקסשמואלי | צילום: קובי קואנקס
שמואלי | צילום: קובי קואנקס
(שמואלי | צילום: קובי קואנקס)
בחוברת, כמו גם בפרסומים שנתלו בעיר, מופיעות גם הודעות על אירועים שונים, שברובם מופיעות חתימות בכר וברנז כנותני חסות וכמזמינים לאירוע, "תוך ניצול משאבי העירייה לצרכיהם הפוליטיים", לשון העתירה.
סוגייה נוספת בעתירה היא השתתפות בכר בתוכנית רדיו, בה הוא עונה על שאלות תושבים. לפי העתירה, פרסום תמונת בכר והזמנת התושבים להתקשר בעמוד הפייסבוק של העירייה, כמו גם עלות רכישת זמן שידור מכספי העירייה, מהווים אף הם תעמולת בחירות אסורה.
על כל אלה דורש העותר מיו"ר ועדת הבחירות האזורי להוציא צווים המחייבים את הפסקתם, איסוף חוברות ושלטים מבתי כנסת ולוחות מודעות, כמו גם מאתר העירייה, עמוד הפייסבוק שלה והמסרונים הנשלחים לתושבים, בנוסף לצו שיאסור פרסומים דומים בעתיד.
מהעירייה נמסר בתגובה: "העלונים המדוברים מספקים מידע אודות פעילויות העירייה ואין בהם משום תעמולה. כמו כן, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות כי האיסור על פרסום שמו ותמונתו של נבחר ציבור מתקיים בששת החודשים שלפני הבחירות".