מועד הבחירות מתקרב, ואחד מהסימנים המעידים על כך היא הזהירות שנוקטים גורמים משפטיים בעירייה בכל הנוגע לחשש מתעמולה אסורה.
היועצת המשפטית של עיריית בת ים, חנה כהן, יצאה באחרונה בהודעה לכלל בתי הכנסת בעיר, ובה איסור מוחלט לפרסם מודעות עם לוגו עיריית בת-ים ואזכור שמם של נבחרי ציבור. במכתב, שאף נתלה על גבי לוחות המודעות בעיר, הזהירה היועצת המשפטית כי אסור להזכיר את שמם של נבחרי הציבור בפרסומים וכי חל איסור על שימוש בלוגו הרשמי של העירייה ללא קבלת אישור ממנה. "בעקבות עתירות שהוגשו לוועדת הבחירות", נכתב שם. "ופניות אל העיריה בנושא שימוש בסמלי העירייה ללא רשותה ואזכור שמם של נבחרי ציבור בבת-ים, הריני להבהיר כי חל איסור שימוש בלוגו עיריית בת ים ללא רשותה וכל חל איסור על אזכור שמם של נבחרי ציבור בבת ים בפרסומים שונים".
המכתב הסתיים באזהרה: "הנכם מוזהרים כי במידה ויבוצע פרסום כמפורט לעיל, תהיו חשופים לתביעות כספיות מטעם העירייה וכן תצורפו לעררי בחירות כמשיבים, דבר שיכול לחשוף אתכם לצווים שיפוטיים וקנסות כבדים".