חובות הנהג מול זכויות חברת הביטוח
החוק קובע שכל כלי רכב מנועי מחויב בפוליסת ביטוח חובה. זהו חוק מחייב מצידם של כל בעלי הרכבים והנהגים על הכביש שנושא באחריות פלילית במידה ולא מתקיים ביטוח תקף בעת התאונה. יחד עם זאת, חשוב לציין שחברות הביטוח עצמן פועלות ככל גוף פרטי שהוא ולכן לא מחויבות לבטח את הנהג שמבקש לרכוש את הפוליסה.
חברות הביטוח נוהגות לבדוק כיום את היסטוריית התביעות של הנהג ולברר האם היה מעורב בשנים האחרונות בתאונת דרכים. למרות שמחירי הביטוח אחידים למדי, ייתכן שיתקיים שוני בתעריף הפוליסה כאשר נהג מסוים היה מעורב בתאונה במהלך השנתיים האחרונות.
כאשר קיימת מחלוקת לגבי סכום התביעה או בכלל לגבי התרחשות התאונה עצמה, המבוטחים יוכלו להגיש תביעה משפטית מתאימה באמצעות עורך דין המתמחה בנזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים.
מי יכול לתבוע פיצויים במסגרת ביטוח החובה?
נפגעי תאונות הדרכים עשויים להיות גם מעורבים אחרים: נוסעים ברכב פרטי או ציבורי, רוכבי אופניים והולכי רגל. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים איננו מבדיל בין נהגים למעורבים אחרים בתאונה ולפיכך הנפגעים רשאים לתבוע את ביטוח החובה של הנהג הפוגע ולממש את זכויותיהם כחוק.
במקרים שבהם לנהג הפוגע לא היה ביטוח חובה בתוקף, או כאשר לא ניתן לאתר את הנהג הפוגע (למשל בתאונות פגע וברח) ולדרוש ממנו את פרטי הביטוח, יש לתבוע את תאגיד "קרנית" – גוף מדיני שנועד לפצות נפגעים שפרטי ביטוח החובה של הנהג הפוגע אינם ידועים להם ושלא ניתן להשיג אותם בשום דרך.
1 צפייה בגלריה
תאונת דרכים
תאונת דרכים
תאונת דרכים
(צילום: freepik)
כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם
למרות שהחוק על פניו ברור למדי, הוא עדיין נתון לפרשנות בנוגע למועדי מסירת המידע לגבי התאונה לחברת הביטוח והדבר מאפשר לחברת הביטוח לעכב את קבלת הכספים או להיכנס לניהול תביעה ממושך. חשוב לדעת שהן המבוטחים והן חברות הביטוח כפופים לחובת תום הלב ולכן עליהם לפעול במהירות האפשרית, על מנת שלא לסבול מסנקציות משפטיות שונות.
אחרי שהנפגע ממלא את חובותיו מקרות התאונה (מגיש תיעוד מסודר בנוגע לפגיעה לרבות מסמכים רפואיים בגין פגיעתו והנזק שנגרם לו ואישור על דיווח התאונה במשטרת ישראל), הוא רשאי להגיש תביעה לחברת הביטוח.
תביעת ביטוח שנדחתה מחויבת גם בהסבר מנומק: חברת הביטוח אמורה לפרט באופן מנומק את החלטתה ולספק הסבר לסיבת הדחייה והסירוב לשלם את תגמולי הביטוח.
צעדים חשובים בתביעות ביטוח החובה
רצוי להתייעץ עם עורך דין ישר לאחר התאונה. עורך הדין ייעץ לכם אילו מסמכים יש להשיג ולהציג לחברת הביטוח. כמו כן יש לפנות למשטרה עם מסמך רפואי המפרט את קרות התאונה ולקבל אישור משטרה על התאונה.
אם מדובר בתאונה קשה ובפציעה רצינית מוטב להמתין כשנה לפני הגשת תביעה לחברת הביטוח. המתנה של שנה תבטיח שנזקי הגוף יתגבשו ויתייצבו. הגשת תביעה מהירה יכולה להכשיל את הנפגע שכן יתכן ולא יאותרו פגיעות שונות. כעקרון בית משפט לא ימנה מומחה רפואי על מנת לדון בתביעה לפני שתחלוף שנה מהתאונה אלא אם כן ברור שהנכות הנה יציבה.
לאחר מכן, יש להגיש תביעה לחברת ביטוח החובה על ידי עורך דין תאונות דרכים.
מילוי טופס התביעה דורש הבנה מסוימת בתהליך שמנהלת חברת הביטוח ולכן בשלב זה רצוי להיעזר בעורך דין מנוסה בתביעות ביטוח החובה. אין חובה להסתייע בעורך דין אך הדבר בהחלט צפוי לשפר את סיכויי התביעה, בייחוד לאור העובדה שהתובע הוא אדם פרטי ללא ידע ביטוחי-משפטי והוא אמור להתנהל מול חברה תאגידית שבה פועלת מחלקה משפטית עתירת ידע ולצידה יועצים, רופאים, שמאים, חוקרי ביטוח ועוד שלל גורמים מקצועיים.
עורך דין תביעות ביטוח חובה מונע שגיאות קריטיות!
השגיאות הנפוצות ביותר שבגינן תביעת הביטוח עשויה להידחות נוגעות לחוסר במסמכים רלוונטיים וסתירות בנוגע לדיווחים. חברות הביטוח נוטות להיטפל לדקויות ולכן מומלץ לארגן היטב את כל הניירת, לברר מראש מה יש למסור לחברת הביטוח בעת התביעה וכיצד להעביר את המידע בהלימה מלאה.
עניין נוסף שחברת הביטוח תבקש לבדוק הוא אמת התביעה. בהקשר הזה, גם פרט שנמסר בדיווח הראשוני ואיננו תואם מאוחר יותר את טופס התביעה או יתר המסמכים עשוי להציב את הנפגע בבעיה. חשוב למסור רק פרטים שידוע בפירוש שהם נכונים ולמסגר את כל אלו שאינם אמת מוחלטת תחת מילים כמו "למיטב זכרוני", "על פי הבנתי" ועוד.
בטופס התביעה או במסמכים הנלווים לה, אין לנקוב בשום אופן בסכום פיצוי סופי שאתם דורשים בו. הסיבה היא משום שישנם לא מעט מקרים שבהם עשוי להתגלות שהסכום שנקבתם בו נמוך ממה שיכולתם לקבל. מכיוון שגם לאחר הגשת התביעה עשוי להתברר המצב הרפואי האמיתי של הנפגע, בטופס התביעה עצמו רצוי לציין שאתם שומרים על הזכות לתקן את הכתוב בסמוך לגיבוש התביעה הסופית.
תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח חובה
תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח עומדת על 7 שנים. מבוטחים רבים שלא היו מודעים עד כה לזכויותיהם בגין תאונה שבה הם נפגעו, או שסברו כי הפגיעה שלהם אינם מצדיקה תביעה מפסידים הלכה למעשה תגמולים חשובים שהיו יכולים לסייע להם במימון ההוצאות הרפואיות, ימי המחלה ויתר ההוצאות שנגרמו לאחר התאונה.
אם בשלב זה גיליתם שאתם זכאים לתבוע את ביטוח החובה גם אם חלף זמן מהתאונה אך טרם עברו ממנה 7 שנים, רצוי להתייעץ בהקדם עם עורך דין תביעות ביטוח שיכוון אתכם לפעולות המתאימות ויסייע לכם לקבל את זכויותיכם.
לפרטים נוספים ראו באתר של: עורך דין יואב רונקין