הנה באה העבודה על הרכבת | צילום: קובי קואנקסהנה באה העבודה על הרכבת | צילום: קובי קואנקס
הנה באה העבודה על הרכבת | צילום: קובי קואנקס
(הנה באה העבודה על הרכבת | צילום: קובי קואנקס)
בלילות ראשון-חמישי 3-7.11.19 יבוצעו עבודות תשתית ברחוב רוטשילד במקטע הרחובות הרצל – בלפור. העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
הסדרי תנועה ועבודה: בלילות ראשון-רביעי 3-6.11.19 לא תתאפשר הנסיעה ברחוב רוטשילד במקטע הנ"ל, לנוסעים לכיוון מערב. בליל חמישי 7.11.19 לא תתאפשר הנסיעה ברחוב רוטשילד במקטע הנ"ל, לנוסעים לכיוון מזרח. יחולו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי תחנות האוטובוס באזור.
בנוסף, בלילות ראשון-שני 3-4.11.19 יבוצעו עבודות ליצירת הסדר תנועה חדש ברחוב הרב ניסנבאום, במקטע הרחובות הקוממיות - הרב מימון. העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
הסדרי תנועה ועבודה: לא תתאפשר הנסיעה ברחוב הרב ניסנבאום במקטע הנ"ל, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה, לא תתאפשר הנסיעה ברחוב העמל במקטע הרחובות אהוד קינמון - הרב ניסנבאום, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה, לא תתאפשר הנסיעה ברחוב קרן היסוד במקטע הרחובות השבטים - הרב ניסנבאום, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה. יבוצעו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי תחנות האוטובוס באזור.
כמו כן, בלילות שלישי-חמישי 5-7.11.19 יבוצעו עבודות תשתית ברחוב יוספטל, במקטע הרחובות הרב ניסנבאום – דקר. העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
הסדרי תנועה ועבודה: בליל שלישי 5.11.19 לא תתאפשר הנסיעה ברחוב יוספטל במקטע הרחובות הרב ניסנבאום - בלפור, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה. בליל רביעי 6.11.19 לא תתאפשר הנסיעה ברחוב יוספטל במקטע הרחובות הרב ניסנבאום – בר אילן, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה. בליל חמישי 7.11.19 לא תתאפשר הנסיעה ברחוב יוספטל במקטע הרחובות הרב בלפור – דקר, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה. יחולו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי תחנות האוטובוס באזור.
החל ביום שלישי 5.11.19 יחולו הסדרי התנועה הבאים:
תתאפשר מחדש הנסיעה בין הרחובות קרן היסוד והעמל דרך צומת הרב ניסנבאום, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה.
תתאפשר מחדש הפנייה שמאלה מרחוב קרן היסוד לרחוב הרב ניסנבאום, לבאים מכיוון מזרח.
תתאפשר מחדש הפנייה שמאלה מרחוב העמל לרחוב הרב ניסנבאום, לבאים מכיוון מערב.
תתאפשר מחדש הפנייה שמאלה מרחוב הרב ניסנבאום לרחוב קרן היסוד, לבאים מכיוון צפון.
תתאפשר מחדש הפנייה שמאלה מרחוב הרב ניסנבאום לרחוב העמל, לבאים מכיוון דרום.