כותרות סוף השבוע בידיעות בת ים | 15.11.19כותרות סוף השבוע בידיעות בת ים | 15.11.19
כותרות סוף השבוע בידיעות בת ים | 15.11.19
פרסום ראשוני: 12:50 , 14.11.19