כותרות סוף השבוע בידיעות בת ים | 22.11.19כותרות סוף השבוע בידיעות בת ים | 22.11.19
כותרות סוף השבוע בידיעות בת ים | 22.11.19
פרסום ראשוני: 13:49 , 21.11.19