הפרויקט ברחוב הפועל | צילום: קובי קואנקסהפרויקט ברחוב הפועל | צילום: קובי קואנקס
הפרויקט ברחוב הפועל | צילום: קובי קואנקס
(הפרויקט ברחוב הפועל | צילום: קובי קואנקס)
מאות התנגדויות לפרויקטים לבנייה למגורים מוגשות מדי שנה, על פי חוק, לוועדות התכנון השונות ולפי הסטטיסטיקה רק אחוז קטן מתוכן מתקבלות על ידי נציגי הוועדות השונות - ומי שיכולים לסמן לעצמם וי גדול בנושא זה הם קבוצת תושבים בשיכון ותיקים בבת ים, שהתנגדות שהעבירו לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה התקבלה, לפחות חלקית.
מדובר בפרויקט התחדשות במסגרת תמ"א 38 שאמור לצאת לפעול בקרוב ברחוב הפועל, פרויקט לו קמו מתנגדים מקרב תושבי השכונה המתגוררים בסמוך לאתר העבודות.
אישורי והיתרי העבודה בפרויקט הכולל הריסה חלקית של מבנה ובנייה מחודשת ניתנו לפני כשנה ליזם שנבחר לבצע את הפרויקט, זאת על אף שכמה מתושבי הרחוב הגישו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה שאישרה את פרטי התוכנית התנגדות שלא התקבלה.
מאחר שהתושבים ראו עצמם כמי שעלולים להיפגע מהיקף הבנייה בשטח האתר - הן מבחינת יחידות הדיור המתוכננות להיבנות והן בשל קרבת הבניין המחודש לבנייני מגורים אחרים, הם החליטו לא להרים ידיים, וכפי שמתיר להם החוק הם הגישו התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
בדיון בנושא שכלל למעלה מ־70 סעיפי התנגדות והתקיים בישיבת ועדת הערר של הוועדה המחוזית, הוחלט כי לפחות בחלק מטענות התושבים יש צדק וכי יש מקום להתחשב ברצונם לשמור על נכסיהם ועל פגיעה מינימלית בשגרת חייהם וערך הנכסים שברשותם.
משמעות ההחלטה - עריכת שינויים בתוכנית הבניין, ובראשם צמצום מספר הקומות ויחידות הדיור שייבנו בפרויקט.