חולון ובת ים ממעוף ציפור | צילום: קובי קואנקסחולון ובת ים ממעוף ציפור | צילום: קובי קואנקס
חולון ובת ים ממעוף ציפור | צילום: קובי קואנקס
(חולון ובת ים ממעוף ציפור | צילום: קובי קואנקס)
בשורות משמחת למי שמחפשים לרכוש דירה חדשה באחת משכונות חולון - לאחר קרוב לארבע שנים של ירידה במספר התחלות הבנייה בשטח העיר, השתנתה בשנה האחרונה המגמה והפכה לחיובית. המגמה בבת ים נמוכה יותר משמעותית.
נתונים שפרסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ומתייחסים למספר הדירות החדשות שבנייתן החלה בין חודש יולי 2018 לחודש יוני 2019 מעידים על כך שמלאכתם של מחפשי הדירות בחולון עשויה להיות קלה יותר במהלך החודשים הקרובים. הסיבה: עלייה חדה של 78.8 אחוזים בהתחלות הבנייה לעומת התקופה המקבילה בשנה לפני כן - 1,078 דירות שהחלה בנייתן עד יוני 2019 לעומת 603 דירות שנבנו בשנה שלפני כן.
הגורם לעלייה המשמעותית הוא היתרים לבנייה שניתנו בשנה וחצי האחרונות, בעיקר באיזור מרכז העיר, בשכונת ח־300 ובמתחם המגורים הקרוב לקניון העירוני.
מצבם של מחפשי הדירות בבת ים מורכב יותר, בעיקר משום שהלמ"ס לא פרסמה נתונים על התחלות הבנייה בעיר בשנה האחרונה, מה שמעיד על כך שבתקופה שנבדקה לא החלה בנייה של למעלה מ־500 דירות חדשות, תנאי הסף לפרסום הנתונים.
ומי שחושבים לנסות את מזלם בראשון לציון צריכים לדעת כי גם שם המצב אינו מזהיר לאור ירידה של 7.4 אחוזים בהתחלות הבנייה לעומת התקופה המקבילה בשנה לפני כן – 1,444 דירות שבנייתן החלה עד יוני 2019 לעומת 1,560 דירות שנבנו בשנה שלפני כן.
אגב, הנתונים המתייחסים לחולון בולטים מאוד לטובה על רקע הנתונים הארציים הכוללים, לפיהם בתקופת השנה האחרונה שנבדקה על ידי הלמ"ס נרשמה בישראל עלייה קטנה יחסית של 6.4 אחוזים בלבד בהשוואה לשנה שקדמה לה.