בעלות מקרקעין היא למעשה קניין, והסגת גבול מהווה פגיעה משפטית בקניינו של בעל הנכס או הקרקע. זכויותיו המשפטיות של בעל המקרקעין מעוגנת כמובן בחוק ובמקרים בהם הופרו מאפשר החוק נקיטת פעולות משפטיות כנגד מסיג הגבול עצמו. כתלות בחומרת המעשה,הסגת גבול במקרקעין עשויה להיחשב כנכללת בחוק האזרחי או לחילופין תאפשר נקיטת צעדים במובן הפלילי אל מול האדם שביצע את העבירה. במאמר זה, נבחן את שני ההיבטים האפשריים להסגת גבול ואת הפעולות שניתן לבצע על מנת לעמוד על זכויותיו של בעל הנכס. הסגת גבול אזרחית במקרים בהם ניתן להעריך את הנזק שנעשה לנכס בהיבט כלכלי,תיחשב הסגת הגבול לעוולה אזרחית ותאפשר תביעה שאיננה פלילית בגין פיצויים. כלומר,במקרה בו אדם פלש אל המקרקעין שלא בהסכמת הבעלים החוקיים או מי מטעמו וגרם נזק שניתן לאמוד בכסף,ניתן להעמיד את אותו אדם לדין. למשל, השכנים משפצים את ביתם מהיסוד ואחת המכונות הכבדות פגעה בקיר ביתכם וגרמה לו נזק – יהיה מקרה זה הסגת גבול כעוולה אזרחית. על מנת למצות את הדין באותו מקרה שצוין, באפשרותכם לתבוע את הפיצויים על סמך עלויות התיקונים שתצטרכו לבצע על מנת להשיב את הקיר לקדמותו. לעומת הסגת גבול פלילית,בה הצעדים שניתן לנקוט מוגבלים (הגשת תלונה במשטרה בלבד), במקרה של עוולה אזרחית ישנן לא מעט אפשרויות ודרכים לעמוד על זכויותיכם. אפשרויות הפעולה נגזרות מתוך המקרים השונים האפשריים במקרה של הסגת גבול תוך גרימת נזק פיננסי שניתן להעריך. את דרך הפעולה הנכונה ביותר במקרה האישי שלכם,תוכלו לברר ביתר דיוק בהתייעצות עם עורך דין מקרקעין מקצועי ומנוסה.
1 צפייה בגלריה
משרד עו"ד אמיר שטיינהרץ
משרד עו"ד אמיר שטיינהרץ
משרד עו"ד אמיר שטיינהרץ
(צילום: אמיר שטיינהרץ)
הסגת גבול פלילית המחזיק בדין, מוגדר בחוק כבעליו החוקיים של הנכס או כל אדם אחר מטעמו (שוכר או בעל זכויות שניתנו באופן חוקי על ידי בעל המקרקעין). הסגת גבול במובן הפלילי מפורטת בסעיף 447 בחוק העונשין ובו נקבע כי אדם אשר נכנס לנכס או על פניו (נניח שמישהו החליט שהוא עובר להתגורר על גג ביתכם), או לחילופין נכנס לנכס כדין (למשל בחוזה שכירות) אך נשאר שם שלא כדין (בתום תוקף החוזה) דינו מאסר שנתיים. משמע, בשני המקרים המצוינים לעיל, האדם אשר פגע בזכויות בעל הדין, צפוי למשפט פלילי כשהופעלו הכלים הנכונים לעשות כן, ועל פי חוק ניתן לגזור על מבצע העבירה עד שנתיים מאסר בפועל. סעיף מספר 18 בחוק המקרקעין מתיר שימוש בכוח במידה סבירה על מנת למנוע הסגת גבול ופגיעה בבעל הזכות על הנכס. חשוב לציין כי זהו שטח אפור בהחלט, את המונח 'כוח במידה סבירה' ניתן כמובן לפרש בדרכים שונות, על אחת כמה וכמה כשמדובר כשהדבר מתגלגל לדיונים בבתי משפט. לכן, ההמלצה הגורפת בעניין זה היא להגיש תלונה במשטרה בליווי עורך דין, לא אחרי 30 יום מביצוע העבירה. חשוב לדעת – חיפושים משטרתיים בתנאים מסוימים, מוחרגים מחוק זה וניתנים לביצוע ללא הפרתו. החוק בישראל מכסה היטב את זכויותיהם של בעלי מקרקעין או בעלי זכות באי כוחם, ישנם חוקים שונים ואינספור סעיפים בהם מפורטים המקרים בהם זכותכם נפגעה. זכרו, בכל מקרה בו אדם פלש לביתכם, בין אם בקביעות, באופן זמני, בשוגג או במזיד,עליכם לפעול על מנת להשיב את הסדר על כנו ולדאוג שמקרה זה לא יחזור על עצמו. בסיטואציות בהם הנכס או הקרקע ספגו נזקים כלכליים על ידי אדם שלא היה מורשה להימצא בהם, יש לכם את הזכות המלאה לתבוע את הפיצויים המגיעים לכם ולדאוג שכל הוצאות התיקונים יכוסו על ידי מבצעי העוול האזרחי.