בחינת בגרות
הריסות הקיר ברחוב בלפור
רמת הנשיא, בת ים. דירות במחירי הקו לים, אבל יש גם בפחות