בית בלב בבת ים
שער ידיעות חולון ובת ים
מלון קורונה
חדר המצב של השלטון המקומי