זמני כניסת ויציאת שבת בבת ים: השבת של ה-11 במאי בבת ים, כ"ו בניסן התשפ"ד, תיכנס ביום שישי בשעה 19:06 ותצא למחרת בשעה 20:08. השבוע אנו קוראים את פרשת: קדושים.

"ושמרתם את חוקותי ועשיתם אותם אני ה' מקדשכם"
(פרק כ, פסוק ח)

הפרשה אומרת: "ושמרתם את חוקותי ועשיתם אותם", אחרי שאנחנו זוכים לשמור ולעשות את החוקים והמצוות שנתן לנו הקב"ה, אז "מקדשכם", הקב"ה מקדש אותנו. הרב צבי יחיאל מיכל סג"ל, בעל הספר 'צמח הצבי' מזכיר כי במסכת קידושין נאמר שאם מישהו חשב לעשות מצווה ולא עשה אותה מאונס, לא היה לא זמן, שכח, לא הספיק… הקב"ה מצרף מחשבה למעשה ומחשיב זאת כאילו הוא קיים את המצווה. מוסיף הצמח צבי, אם אדם עשה מצווה אבל לא בשלמות והוא התחרט על כך שלא עשה את המצווה בכוונה, והוא מקבל על עצמו לעשות את המצווה בשלמותה בפעם הבאה, הקב"ה מרחם עליו ומצרף את החרטה והקבלה למצווה.

(דרשה לפרשת קדושים)

"ושמרתם את חוקותי" - שמרתם. השמירה היא עשיית המצווה בכוונה. "ועשיתם אותם" - עשיית המצווה שלא בכוונה. "אני השם מקדשכם" - אני הקב"ה שבוחן כליות ולב ויודע kמה התכוונתם ומה רציתם ומתי התחרטתם ומה קיבלתם על עצמכם, ואני מצרף לכם את המחשבות והקבלות ומקדש אתכם בהתאם.

2 צפייה בגלריה
שבת שלום
שבת שלום
שבת שלום
(צילום המחשה: canva)

מסופר על יהודי אחד שקיבל על עצמו לתת צדקה. באותו היום, כמה שעות לאחר שקיבל עליו את המצווה, נפטר אותו יהודי, למרות שהיה בריא כשור. באחד הלילות הוא הגיע בחלום לאחד מבני משפחתו וסיפר לו שלמרות ש"רק" קיבל על עצמו את מצוות הצדקה וטרם זכה לתת, עשו לו כבוד גדול בשמים ונתנו לו שכר על זה. יש כוח עצום למצווה שאנו עושים, בוודאי אם עושים אותה בשלמות, וחשוב שנדע שיש גם כוח עצום למחשבה טובה.
השבוע במסגרת 'קבלה לשבוע' אחד בלבד, נקבל על עצמנו לעשות מצווה אחת בשלמות ובכוונה ומכל הלב. איזה מצווה? מה שתבחרו. אבל תעשו אותה עד הסוף, כמו שצריך ומכל הלב. וכמובן, נקדיש את הזכויות של הקבלה הטובה שלנו לזכות החטופים והחטופות שישובו כבר הביתה, לזכות חיילי ישראל ולזכות העם שלנו. שבת שלום.