אורט רמת יוסף. ממומצע של 92.05 במדעי המחשב | צילום: קובי קואנקסאורט רמת יוסף. ממומצע של 92.05 במדעי המחשב | צילום: קובי קואנקס
אורט רמת יוסף. ממומצע של 92.05 במדעי המחשב | צילום: קובי קואנקס
(אורט רמת יוסף. ממומצע של 92.05 במדעי המחשב | צילום: קובי קואנקס)
שבעה תיכונים מבת ים זכו ברשימת התיכונים המצטיינים בישראל לשנת תשע"ט, כך פרסם אתמול (יום ד') משרד החינוך. "מדובר בהישג יוצא דופן", הסבירו היום בעירייה, "שכן שבעה בתי ספר על יוסדיים מהווים יותר מחצי מהתיכונים בעיר. בבת-ים ישנם 13 בתי ספר על יסודיים".
התיכונים נבחרו בשל הישגיהם הערכיים חברתיים ולימודיים. בין היתר נמדדו פרמטרים כגון שיעור הגיוס לצה״ל, אחוזי הזכאות לבגרות, מניעת נשירת תלמידים, שילוב חינוך מיוחד ועוד. בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים: ההישגים לאור הישגי המיצ"ב בכיתות החט"ב, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור או היציבות בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.
השבעה נבחרו במסגרת רשימת 288 התיכונים המצטיינים בישראל. המורים בבתי ספר אלה זכו לגמול כספי שנע בין 3,200 ל-8,500 שקלים - וברשימה נכללים גם מוסדות שחוללו שינוי משמעותי ביותר ביחס לשנת הלימודים הקודמת.
פירסום זה מצטרף לתמונה החינוכית לבתי הספר העל-יסודיים ברשויות לשנת תשע"ט שפורסמה לפני כחודש, ממנה עולה כי ברובם המוחלט של המדדים המרכזיים נמצאת בת ים מעל הממוצע הארצי. גם השנה המשיכו אחוזי הזכאות לבגרות בעיר לשמור על יציבות והם עומדים על 83.7%. מדובר בפער משמעותי מהממוצע הארצי שעומד על 69.9% בלבד השנה.
בשנת הלימודים הנוכחית נכלל בתחרות 721 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 288 חטיבות זכו בתגמול. 66% מתוכן הן חטיבות במגזר היהודי-ממלכתי, 18% ממלכתי-דתי, 9% מהחינוך הערבי, 3.5% מהחינוך החרדי, 2.5% מהחינוך הדרוזי, ו-1% מהחינוך הבדואי.