מה תעשו אם תגלו שברחוב הקטן שלכם מתכננים לבנות בניין מגורים גבוה? זה מה שקרה לתושבי רחוב מסריק בבת ים. הם החליטו לא לוותר.
3 צפייה בגלריה
הבניין ברחוב מסריק
הבניין ברחוב מסריק
הבניין ברחוב מסריק
(צילום: פרטי)

תחילת הסיפור בבשנת 2019. זמן קצר לאחר שהוכרז בניין ברחוב מסריק 20 בבת ים כמבנה מסוכן, הגישה חברת 'עלמא' בקשה לביצוע תמ"א 38. לתדהמת השכנים, הדיירים בבניין בן 14 הדירות והחברה ביקשו להרוס את המבנה הקיים, ולבנות במקומו בניין חדש בן 12 קומות (וחצי קומה לגלריה).
הסיפור הסתבך כאשר במהלך נובמבר 2021, הוחלט לפנות את הבניין מדייריו בעקבות קריאת פתע של אחד הדיירים בבניין למוקד העירייה, שבה הוא טוען כי ראה סדקים חמורים שלא נראו קודם לכן, שקיעות של מפלסי הרצפה וכדומה.

3 צפייה בגלריה
הבניין ברחוב מסריק בבת ים
הבניין ברחוב מסריק בבת ים
הבניין ברחוב מסריק בבת ים
(צילום: דוברות כב"ה חולון)

בעקבות כך, החליטה הוועדה המקומית בבת ים לאשר את הבקשה להיתר לתוכנית, שכללה הקלות חריגות ביותר, על אף התנגדויות שהוגשו על ידי שכנים מהבניינים הסמוכים. הוועדה המקומית נימקה את החלטתה בכך שמדובר בבניין ברמת מסוכנות גבוהה, ושנדרש לפנותו.

קראו גם:

על החלטת הפינוי הוגשו עררים רבים, אך בין אם הפינוי נדרש או לא, טענו השכנים שאין כל הצדקה להעניק הקלות מופלגות לדייריו ולאפשר במקום הקמת מבנה גבוה במיוחד שיפגע באיכות חייהם וערך דירותיהם.
ההליך המשפטי לא היה קצר, אך בסופו של דבר, הגיעה ההכרעה שגרמה לשכנים לנשום לרווחה, וזה מה שקבעה הוועדה:
ועדת הערר קיבלה את רוב טענות העוררים, וקבעה כי קומת הגלריה שהוצעה בתוכנית החדשה היא הלכה למעשה תוספת קומה למבנה, מעבר למספר הקומות המותר לפי תמ"א 38, ולכן יש לבטלה.
כמו כן, קבעה ועדת הערר, כי יש לצמצם את הקומה העליונה למחצית מהשטח המבוקש, גם אם כתוצאה מכך לא ינוצלו מלוא זכויות הבניה המותרות הנטענות על ידי היזמית. כך שבסופו של דבר, מספר הקומות בבניין יהיה 8.5 קומות במקום 9.5 קומות - כפי שהתבקש ואושר על ידי הוועדה המקומית.
כמו כן, קבעה ועדת הערר כי אין מקום לאשר גובה קומה כפול מגובה קומה רגילה. ועדת הערר קיבלה את עמדת העוררים, שנסמכו על הלכה שקבעה שגובה המקובל של קומה בארצנו נע סביב שלושה מטרים.
כמו כן, טענו העוררים שמספר החניות המוצעות בבקשה גדול ממספר הדירות המבוקש, והדבר יגרום לעומס נוסף ברחוב צר במילא וחד-סטרי. הוועדה קיבלה גם עמדה זו של העוררים, וקבעה כי בהעדר מדיניות כתובה וברורה, שיקול הדעת שניתן לוועדה המקומית על פי תקנות החניה יהיה מצומצם ביותר כדי ליצור וודאות, לקדם שוויון ולמנוע שרירותיות.
הוועדה נתנה הזדמנות ליזמית לתקן את הבקשה להיתר בהתאם לכל החלטות הוועדה לעיל, וככל שלא תעשה כן – תבוטל הבקשה.

3 צפייה בגלריה
עו"ד נעה ברגר
עו"ד נעה ברגר
עו"ד נעה ברגר
(צילום: לואיזה סלומון)

עו"ד נעה ברגר, שייצגה את העוררים: "הוועדה בהחלטתה האמיצה שמה סוף לנוהג לפיו גרימה להכרזתו של בניין כמסוכן - ואפילו פינויו, תביא למתן זכויות עודפות בניגוד לכללי התמ"א. העוררים אינם מתנגדים להתחדשות, נהפוך הוא. אולם הם טוענים, ובצדק, שאם טענת היעדר הרווחיות של היזם היא אכן נכונה – הפתרון לא יכול להיות על חשבונם, בבנייה מופקרת לגובה ותוך התעלמות מקווי בניין והוראות התמ"א. יש בהחלטה זו איתות להתנהלות עתידית מכוח כל תוכנית חלופית – היזמיות יצטרכו לפעול בהתאם לתוכניות, ולהוראות התקנות, ופינוי בניין מסוכן מדייריו לא יהווה צידוק מספק להפקרות".