עוד נמפעילות מיוחדת שנערכה בבניין מגורים, שמאוכלס חלקית וחלקו משמש עובדים זרים, מנעה פיצוץ גדול ברחוב דניאל בבת ים.
2 צפייה בגלריה
מיכלי הגז שאותרו ברחוב דניאל בבת ים
מיכלי הגז שאותרו ברחוב דניאל בבת ים
מיכלי הגז שאותרו ברחוב דניאל בבת ים. ליד אש גלויה
(צילום: אגף פיקוח משרד האנרגיה והתשתיות)

פעילות משותפת של מפקחי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות ומשטרת ישראל הובילה לאיתור וסילוק של מכלי גפ"מ (גז פחמימני מעובה ש.ש) בבניין מגורים ברחוב דניאל בבת ים. הבניין מאוכלס חלקית וחלק ממנו הוא מתחם מגורים של עובדים זרים.

קראו גם:

הפעולה נעשתה כחלק ממאמצי המשרד לשמור על בטיחות הציבור ולמנוע סכנות הנובעות מאחסון לא תקין של מכלי גפ"מ.
במהלך המבצע, אותרו שישה מכלי גפ"מ בשלוש דירות במתחם, בהן מתגוררים עובדים זרים. המכלים נמצאו בקרבת אש גלויה, מה שהגביר משמעותית את הסיכון לדיירים ולסביבה.

2 צפייה בגלריה
מיכלי הגז שאותרו ברחוב דניאל בבת ים
מיכלי הגז שאותרו ברחוב דניאל בבת ים
מיכלי הגז שאותרו ברחוב דניאל בבת ים
(צילום: אגף פיקוח משרד האנרגיה והתשתיות)

צוות המשרד העביר הסבר מקיף לקבלן על הסכנות החמורות הכרוכות באחסון לא מורשה של מכלי גז, במיוחד בקרבת אש גלויה.המכלים שנתפסו הועברו למחסן תפוסים של המשרד, שם יישמרו בתנאים בטיחותיים עד להחלטה על המשך הטיפול בהם.
משרד האנרגיה והתשתיות מדגיש את הסכנה החמורה הטמונה באחסון מכלי גפ"מ בקרבת אש גלויה או מקורות חום אחרים. המשרד קורא לציבור, ובמיוחד למעסיקים של עובדים זרים, להקפיד על תנאי מגורים בטוחים ולהימנע מכל שימוש או אחסון לא מורשה של גז.
עוד נמסר כי, "המשרד ימשיך בפעולות אכיפה ופיקוח נרחבות כדי להבטיח את שלום הציבור ולמנוע אסונות פוטנציאליים".